Skok do nawigacji

O nas

Powstanie BRE Ubezpieczenia

Projekt BRE Ubezpieczenia narodził się w czerwcu 2006 roku, kiedy to powstała spółka BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o..
Następnie utworzono towarzystwo ubezpieczeń BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
które otrzymało licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 19.12.2006 roku.
Przedmiotem działalności Towarzystwa są ubezpieczenia majątkowe
i osobowe (dział II) w grupach: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pod koniec 2008 roku BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę zakresu działalności polegającą na jego rozszerzeniu o prowadzenie działalności reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń, obejmując grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18. Pozytywna decyzja organu nadzoru umożliwia rozwój BRE Ubezpieczenia zgodnie z przyjętymi założeniami.

Od listopada 2009 roku, po zatwierdzeniu zmian Statutu Towarzystwa przez organ nadzoru oraz ich rejestracji w sądzie, została dokonana zmiana nazwy Towarzystwa na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w skrócie BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

We wrzeœniu 2014 roku w wyniku strategicznych decyzji na poziomie Grupy mBanku, BRE Ubezpieczenia zostało sprzedane Grupie AXA. W marcu 2015 roku doszło do sfinalizowania transakcji zakupu, w wyniku czego AXA DIRECT oraz BRE Ubezpieczenia zostanš połšczone w jednš firmę i będš funkcjonowały w ramach struktury AXA Global Direct.

Działalność

Specjalizujemy się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego.
Wykorzystując silne strony naszych partnerów, tworzymy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).

Jesteśmy współtwórcami ubezpieczeniowej platformy internetowej Supermarketu Ubezpieczeń Samochodowych w mBanku, która opiera się na wykorzystaniu sprawdzonego modelu sprzedaży i obsługi przez Internet i telefon. Głównymi atutami ubezpieczeniowej platformy internetowej obok możliwości wyboru oraz niskiej ceny dla Klienta, są czytelne i elastyczne produkty zintegrowane na wspólnej platformie.

Przynależność do Grupy mBanku

mBank S.A., dawny BRE Bank S.A., który jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest założycielem BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Głównym celem nowo powołanej spółki w Grupie mBanku (dawnego BRE Banku) jest wdrożenie i realizacja strategii działań na rynku bancassurance.

Misja

Dzięki profesjonalnej obsłudze, wsłuchując się w potrzeby Klientów dostarczamy maksimum korzyści i wygody przy zawieraniu ubezpieczeń.

Wizja

Rozwijamy ofertę Direct dla klientów indywidualnych, specjalizujemy się w bancassurance i pomagamy naszym partnerom bankowym tworzyć nowoczesne rozwiązania, które przekonają ich Klientów, iż Bank jest najlepszym miejscem do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń.

Wartości dla Klienta

Przede wszystkim wygoda! Jesteśmy świadomi potrzeb Klientów ceniących swój czas, poszukujących najtańszych rozwiązań, otwartych na innowacyjne metody zakupu. Wspieramy Klientów, dbając o ich prawa w procesie likwidacji szkód.

Ład Korporacyjny

BRE Ubezpieczenia stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., wyłączając stosowanie par. 25 ust. 1 Zasad, wskazującego, że posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące. Odstąpienie od ww. zasady jest uzasadnione z uwagi na ścisłą współpracę z akcjonariuszem oraz rozbudowaną cykliczną sprawozdawczość.

Wartości dla naszych bankowych partnerów

Naszą siłą jest umiejętność korzystania z innowacyjnych technologii i stałe udoskonalanie procesów, tak aby Klientowi było coraz wygodniej zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Współpraca z BRE Ubezpieczenia

Mówimy tym samym językiem co nasi partnerzy. Wyznajemy te same wartości co nasi partnerzy - naszą najwyższa wartością są Klienci. Naszym atutem jest wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zdolność do umiejętnego łączenia silnych stron naszych partnerów.

Partnerzy

Aby zapewnić naszym Klientom zindywidualizowaną obsługę oraz szeroki wybór ubezpieczeń podejmujemy współpracę z renomowanymi instytucjami finansowymi oraz firmami zainteresowanymi wzbogaceniem swojej oferty o produkty ubezpieczeniowe.

Wśród naszych partnerów znajdują się następujące firmy:

Skok do nawigacji