Skok do nawigacji

O nas

Przynależność do Grupy AXA

BRE Ubezpieczenia należy do Grupy AXA oraz jest częścią AXA Global Direct. AXA jest wiodącą, światową marką w branży ubezpieczeniowej, obsługującą 103 miliony klientów indywidualnych
i biznesowych w 59 krajach. AXA Global Direct (AGD) to jednostka Grupy AXA, działająca w sektorze B2C w modelu internetowym (ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i zdrowotne). AGD zajmuje pierwsze miejsce wśród międzynarodowych firm oferujących ubezpieczenia w modelu direct. Obsługuje ponad 5 milionów klientów w 9 krajach (Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Wielka Brytania, Korea, Japonia, Chiny).

Powstanie BRE Ubezpieczenia

Projekt BRE Ubezpieczenia narodził się w czerwcu 2006 roku, kiedy to powstała spółka BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Następnie utworzono towarzystwo ubezpieczeń BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które otrzymało licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 19.12.2006 roku.
Przedmiotem działalności Towarzystwa są ubezpieczenia majątkowe
i osobowe (dział II) w grupach: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pod koniec 2008 roku BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę zakresu działalności polegającą na jego rozszerzeniu o prowadzenie działalności reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń, obejmując grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18. Pozytywna decyzja organu nadzoru umożliwia rozwój BRE Ubezpieczenia zgodnie z przyjętymi założeniami.

Od listopada 2009 roku, po zatwierdzeniu zmian Statutu Towarzystwa przez organ nadzoru oraz ich rejestracji w sądzie, została dokonana zmiana nazwy Towarzystwa na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w skrócie BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

We wrześniu 2014 roku, w wyniku strategicznych decyzji na poziomie Grupy mBanku, postanowiono o sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR spółce z Grupy AXA. W marcu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na sfinalizowanie transakcji zakupu, w efekcie której AVANSSUR S.A. (Spółka z Grupy AXA) nabyła 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR. Do końca roku 2017 BRE Ubezpieczenia, AXA DIRECT oraz AXA TUiR funkcjonować mają jako jedna spółka w ramach struktury AXA Global Direct.

Działalność

Specjalizujemy się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego. Wykorzystując silne strony naszych partnerów, tworzymy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).

Jesteśmy współtwórcami ubezpieczeniowej platformy internetowej Supermarketu Ubezpieczeń Samochodowych w mBanku, która opiera się na wykorzystaniu sprawdzonego modelu sprzedaży i obsługi przez Internet i telefon. Głównymi atutami ubezpieczeniowej platformy internetowej obok możliwości wyboru oraz niskiej ceny dla Klienta, są czytelne i elastyczne produkty zintegrowane na wspólnej platformie.

Misja

Dzięki profesjonalnej obsłudze, wsłuchując się w potrzeby Klientów dostarczamy maksimum korzyści i wygody przy zawieraniu ubezpieczeń.

Wizja

Rozwijamy ofertę Direct dla klientów indywidualnych, specjalizujemy się w bancassurance i pomagamy naszym partnerom bankowym tworzyć nowoczesne rozwiązania, które przekonają ich Klientów, iż Bank jest najlepszym miejscem do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń.

Wartości dla Klienta

Przede wszystkim wygoda! Jesteśmy świadomi potrzeb Klientów ceniących swój czas, poszukujących najtańszych rozwiązań, otwartych na innowacyjne metody zakupu. Wspieramy Klientów, dbając o ich prawa w procesie likwidacji szkód.

Ład Korporacyjny

BRE Ubezpieczenia stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., wyłączając stosowanie par. 25 ust. 1 Zasad, wskazującego, że posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące. Odstąpienie od ww. zasady jest uzasadnione z uwagi na ścisłą współpracę z akcjonariuszem oraz rozbudowaną cykliczną sprawozdawczość.

Wartości dla naszych bankowych partnerów

Naszą siłą jest umiejętność korzystania z innowacyjnych technologii i stałe udoskonalanie procesów, tak aby Klientowi było coraz wygodniej zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Współpraca z BRE Ubezpieczenia

Mówimy tym samym językiem co nasi partnerzy. Wyznajemy te same wartości co nasi partnerzy - naszą najwyższa wartością są Klienci. Naszym atutem jest wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zdolność do umiejętnego łączenia silnych stron naszych partnerów.

Skok do nawigacji