Skok do nawigacji

Ubezpieczenie AC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia określają zasady umowy, jaką Klient zawiera z towarzystwem ubezpieczeń. Klient jak i towarzystwo ubezpieczeń są równoprawnymi stronami tej umowy.

Zawierając umowę Klient przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z tej umowy (głównie w zakresie obowiązku zapłaty składki), jednocześnie uzyskując w zamian określone prawa - ochronę. OWU stanowią część umowy, dlatego każdy Klient powinien zapoznać się z nimi przed dokonaniem zakupu.

Zapoznaj się z OWU przed dokonaniem zakupu ubezpieczenia!

Powróć do opcji strony
Skok do nawigacji